logo-header

 
 

op 30 september 2016 werd bij RVO een workshop over het project Multi Actor Impact Simulatie (MAIS) Warmte en Netwerken gehouden. In dit project is gebruik gemaakt van een nieuwe versie van het Vesta Model, waarin met name is gekeken naar kosten en baten voor de verschillende actoren.

De workshop was bezocht door ruim 60 personen van ministeries, gemeentes en uit de energiesector.

werd de workshop over het project Multi Actor Impact Simulatie (MAIS) Warmte en Netwerken gehouden.

Geonovum heeft een portal ontwikkeld met voorbeelden van mogelijkheden van geo-informatie. Het portal heeft de naam: Kracht van de Kaart.

Op dit portal zijn twee toepassingen die Object Vision samen met PCkwadraat heeft ontwikkeld opgenomen.

De WoonZorgWelzijn Verkenner is in Parkstad Limburg ingezet om de transformatie opgave te bepalen voor het woningaanbod ten gevolge van de vergrijzing de veranderingen in de wijze/financiering van zorgverlening.

Tevens is een innovatief instrument ontwikkeld ter ondersteuning van de gebiedsgerichte uitwerking van deze opgave.

PCkwadraat is hoofdaannemer van dit project.

Op 25 september 2014 is de Eijsden-Margraten Web Gallery gepresenteerd aan de gemeente Eijsden-Margraten.

De site wordt gebruikt bij de ontwikkelingen rondom de afbouw van de verzorgingshuizen, het langer zelfstandig wonen, het scheiden van wonen en zorg en de opgave die dit met zich meebrengt voor de woningvoorraad en het voorzieningenaanbod.

Er bestaan plannen om een aantal haltes van de sneltram Amstelveen-Amsterdam te sluiten. Met een impact analyse zijn de gevolgen hiervan geanalyseerd en in kaart gebracht op de bereikbaarheid van tramhaltes, met name voor de kwetsbare groepen.

lijn51

De analyse maakt volledig gebruik van open data.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904