logo-header

 
 

Op 25 september 2014 is de Eijsden-Margraten Web Gallery gepresenteerd aan de gemeente Eijsden-Margraten.

De site wordt gebruikt bij de ontwikkelingen rondom de afbouw van de verzorgingshuizen, het langer zelfstandig wonen, het scheiden van wonen en zorg en de opgave die dit met zich meebrengt voor de woningvoorraad en het voorzieningenaanbod.

De WoonZorgWelzijn Verkenner is in Parkstad Limburg ingezet om de transformatie opgave te bepalen voor het woningaanbod ten gevolge van de vergrijzing de veranderingen in de wijze/financiering van zorgverlening.

Tevens is een innovatief instrument ontwikkeld ter ondersteuning van de gebiedsgerichte uitwerking van deze opgave.

PCkwadraat is hoofdaannemer van dit project.

OpenGeoGroep

Object Vision is toegetreden tot de OpenGeoGroep. De OpenGeoGroep is een dienstverlener die diensten en oplossingen biedt voor geo-informatie vraagstukken.

Er bestaan plannen om een aantal haltes van de sneltram Amstelveen-Amsterdam te sluiten. Met een impact analyse zijn de gevolgen hiervan geanalyseerd en in kaart gebracht op de bereikbaarheid van tramhaltes, met name voor de kwetsbare groepen.

lijn51

De analyse maakt volledig gebruik van open data.

RZA-gids small

De RZA-gids is ontwikkeld door Object Vision in opdracht van Menzis COA Administratie B.V. (MCA), uitvoerder van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Asielzoekers kunnen, conform deze regeling, terecht bij zorgaanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten met MCA. Met behulp van de RZA-gids kunnen aanbieders gezocht worden in de buurt van de asielzoeker.

De RZA-gids is tot stand gekomen in samenwerking met Baas geo informatie en Studio JDK.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de zorg voor Asielzoekers niet meer door MCA uitgevoerd. De RZA-gids is vanaf dat moment ook niet meer on line. Wel kunt u hier nog een demo bekijken.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904