logo-header

 
 

Samen met RIGO/Stiching In Fact, Platform31 en BaasGeo heeft Object Vision, in opdracht van o.a. de provincie Zuid-Holland, gewerkt aan de WoonZorgWijzer. De WoonZorgWijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel personen er bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. Meer informatie kunt u hier vinden.

De WoonZorgWijzer kent lokale en regionale toepassingen en kan ook worden geïntegreerd met andere relevante informatie, bijvoorbeeld resulterend uit de WoonZorgWelzijn Verkenner. De Atlas Plus Hoeksche Waard is hier een voorbeeld van

Slotbijeenkomst:
In 2017 is in de Hoekse Waard, Delft en Rotterdam getoetst of de WoonZorgwijzer van toegevoegde waarde is in de lokale beleidspraktijk. Op 15 november wordt dit experiment afgesloten met een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen de gemeenten, corporaties, lokale instellingen en provincie Zuid-Holland de opgedane ervaringen met de WoonZorgwijzer. U kunt zich hier inschrijven.

.HWAtlasPlus

Samen met Spinlab van de Vrije Universiteit heeft Object Vision een geocodeer tool ontwikkeld op basis van de adressen uit de BAG.

Deze tool is beschikbaar via:

op 30 september 2016 werd bij RVO een workshop over het project Multi Actor Impact Simulatie (MAIS) Warmte en Netwerken gehouden. In dit project is gebruik gemaakt van een nieuwe versie van het Vesta Model, waarin met name is gekeken naar kosten en baten voor de verschillende actoren.

De workshop was bezocht door ruim 60 personen van ministeries, gemeentes en uit de energiesector.

werd de workshop over het project Multi Actor Impact Simulatie (MAIS) Warmte en Netwerken gehouden.

Object Vision heeft de laatste jaren ervaring opgedaan in het werken met de BAG.

De BAG is een rijke dataset met een scala aan mogelijke toepassingen. Het werken met de BAG is, zeker op landelijke schaal, niet eenvoudig omdat:

  • de data wordt beschikbaar gesteld als set van (ruim 3000) xml bestanden
  • de BAG een historische database is, met 1 of meerdere mutaties per object die betrekking hebben op een periode.

Object Vision heeft een toolkit ontwikkeld waarmee de BAG verwerkt kan worden. Met de toolkit kan

  • de verzameling xml bestanden geimporteerd worden in het GeoDMS eigen FSS formaat, waarmee de data snel bewerkt en gevisualiseerd kan worden.
  • een snapshot gemaakt worden op een zelf te kiezen moment uit de BAG, eventueel voor een geografische extent, met een aantal extra attributen/entiteiten en meta informatie.
  • een bronbestand gegeocodeerd worden aan de adressen uit de BAG.

Geonovum heeft een portal ontwikkeld met voorbeelden van mogelijkheden van geo-informatie. Het portal heeft de naam: Kracht van de Kaart.

Op dit portal zijn twee toepassingen die Object Vision samen met PCkwadraat heeft ontwikkeld opgenomen.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904