logo-header

 
 

Bureau HHM, Geon en Object Vision bundelen hun krachten om doelgroepenvervoer te optimaliseren.

Bekijk de factsheet voor meer informatie

Deloitte.artikel.20180313 791x675

Zelfs in ons bewolkte en regenachtige klimaat is de potentie van zonne-energie enorm. In totaal is 892 km² aan dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen: zo’n 125.000 voetbalvelden. Met al die panelen zou Nederland voor de helft draaien op energie uit de zon.

Die conclusie trekt Deloitte in een State of the State report, voor een belangrijk deel gebaseerd op berekeningen met het GeoDMS platform en uit de Zonnekaart van MapGear.

Samen met Spinlab van de Vrije Universiteit heeft Object Vision een geocodeer tool ontwikkeld op basis van de adressen uit de BAG.

Deze tool is beschikbaar via:

Samen met RIGO/Stiching In Fact, Platform31 en BaasGeo heeft Object Vision, in opdracht van o.a. de provincie Zuid-Holland, gewerkt aan de WoonZorgWijzer. De WoonZorgWijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel personen er bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. Meer informatie kunt u hier vinden.

De WoonZorgWijzer kent lokale en regionale toepassingen en kan ook worden geïntegreerd met andere relevante informatie, bijvoorbeeld resulterend uit de WoonZorgWelzijn Verkenner. De Atlas Plus Hoeksche Waard is hier een voorbeeld van

Slotbijeenkomst:
In 2017 is in de Hoekse Waard, Delft en Rotterdam getoetst of de WoonZorgwijzer van toegevoegde waarde is in de lokale beleidspraktijk. Op 15 november wordt dit experiment afgesloten met een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen de gemeenten, corporaties, lokale instellingen en provincie Zuid-Holland de opgedane ervaringen met de WoonZorgwijzer. U kunt zich hier inschrijven.

.HWAtlasPlus

Object Vision heeft de laatste jaren ervaring opgedaan in het werken met de BAG.

De BAG is een rijke dataset met een scala aan mogelijke toepassingen. Het werken met de BAG is, zeker op landelijke schaal, niet eenvoudig omdat:

  • de data wordt beschikbaar gesteld als set van (ruim 3000) xml bestanden
  • de BAG een historische database is, met 1 of meerdere mutaties per object die betrekking hebben op een periode.

Object Vision heeft een toolkit ontwikkeld waarmee de BAG verwerkt kan worden. Met de toolkit kan

  • de verzameling xml bestanden geimporteerd worden in het GeoDMS eigen FSS formaat, waarmee de data snel bewerkt en gevisualiseerd kan worden.
  • een snapshot gemaakt worden op een zelf te kiezen moment uit de BAG, eventueel voor een geografische extent, met een aantal extra attributen/entiteiten en meta informatie.
  • een bronbestand gegeocodeerd worden aan de adressen uit de BAG.

OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904