logo-header

 
 

Samen met RIGO/Stiching In Fact, Platform31 en BaasGeo heeft Object Vision, in opdracht van o.a. de provincie Zuid-Holland, gewerkt aan de WoonZorgWijzer. De WoonZorgWijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel personen er bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk leiden in het dagelijks leven. Meer informatie kunt u hier vinden.

De WoonZorgWijzer kent lokale en regionale toepassingen en kan ook worden geïntegreerd met andere relevante informatie, bijvoorbeeld resulterend uit de WoonZorgWelzijn Verkenner. De Atlas Plus Hoeksche Waard is hier een voorbeeld van

Slotbijeenkomst:
In 2017 is in de Hoekse Waard, Delft en Rotterdam getoetst of de WoonZorgwijzer van toegevoegde waarde is in de lokale beleidspraktijk. Op 15 november wordt dit experiment afgesloten met een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst delen de gemeenten, corporaties, lokale instellingen en provincie Zuid-Holland de opgedane ervaringen met de WoonZorgwijzer. U kunt zich hier inschrijven.

.HWAtlasPlus


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904