logo-header

 
 

Since today, we will continue with all GeoDMS documentation on our wiki.

 

This is easier to maintain, especially with multiple contributors. 

Furthermore the wiki also has a history, to ga back to earlier versions of pages.

Om meer inzicht te krijgen, met name in de trends en ontwikkelingen, hebben we de covid-19 gebiedsmonitor ontwikkeld.

 

Deze monitor wordt dagelijks geupdate.

De Startanalyse van de Leidraad

De startanalyse is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL) gemaakt is met het Vesta model. Voor meer informatie over de Leidraad, zie https://expertisecentrumwarmte.nl/leidraad

Resultaten

De resultaten zijn eind oktober 2019 beschikbaar gekomen, zie : https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kamerbrief-over-publicatie-leidraad-aardgasvrije-wijken en beschikbaar gesteld op: https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte

Download

De versie van het Vesta model waarmee de resultaten voor de startanalyse zijn berekend is te downloaden via: https://github.com/RuudvandenWijngaart/VestaDV kies als branche: VestaLeidraadOktober2019. Via de Github pagina zijn ook andere versies van het model te downloaden.  

GeoParaat

De BAG voor heel Nederland eenvoudige zien en bewerken in QGis..... Dat kan nu !

geoparaat ov

Samen met Baasgeo zijn wij het project GeoParaat gestart. Download gratis en eenvoudig periodiek je GeoPackage bestand of maak je eigen GeoPackage met de beschikbare open source scripts.

De GeoPackages zijn eenvoudig te openen in QGis of ArcGIS en te importeren in PostgreSQL/PostGIS.

De 2.0 versie van de WoonZorgwijzer is beschikbaar voor de provincie Zuid-Holland.

Met deze versie zijn we afgestapt van de harde postcodegrenzen en visualiseren we groepen met aandoeningen/beperkingen in de vorm van (grid) patronen. Ook kunnen ontwikkelingen in de tijd getoond worden. Zie https://zh.woonzorgwijzer.info. De provincie Zuid-Holland was opdrachtgever van de update. Door Stichting Infact zijn, op basis van de CBS microdata, updates van de datasets berekend.

Vanuit Object Vision hebben wij deze data bewerkt tot patroonkaarten en geïnterpoleerd voor tussenjaren, om ook ontwikkelingen in de tijd helder in beeld te krijgen.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904