logo-header

 
 
Partners and Customers

 

vulight

VU Amsterdam

Our office is located at the campus of the VU University of Amsterdam.

We cooperate with the Spatial Economics department of the Faculty of Economics and Business Administration, the SPINlab, and the IVM mainly on projects related to the use and deveopment of the Ruimtescanner and the EUClueScanner.

PBL

Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL)

PBL is the coordinating partner in the development and usage of the Ruimtescanner and Vesta and the coordinator of the LUMOS consortium.

We support the PBL in the development and usage of these products.

JRC

Joint Research Centre (JRC)

The Institute for Environment and Sustainability (IES) of the Joint Research Centre (JRC) developed the Land Use Modelling Platform (LUMP) to support policy needs of the European Commission. In this platform the EuClueScanner is used to model land use changes.

We support the JRC-IES with the development, maintenance and usage of the EuClueScanner.

denhaag

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag maakt sinds 2006 gebruik van de KansenVerkenner om inzicht te krijgen in de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en de dichtheden van doelgroepen.

wij ondersteunen de afdeling stafgroep Onderzoek, Strategie en Projecten(OS&P), dienst OCW van de gemeente Den Haag in het gebruik en het beheer van de KansenVerkenner. Tevens werken we samen in de verdere ontwikkeling van dit instrument.

Zaanstad

Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad maakt sinds 2009 gebruik van de KansenVerkenner ter ondersteuning van het Wijkgericht/Gebiedsgericht werken. Resultaten van de KansenVerkenner zijn beschikbaar via de Zaanatlas.

wij ondersteunen de afdeling Geo Informatie van de gemeente Zaanstad in het gebruik van de KansenVerkenner. Tevens werken we samen in de verdere ontwikkeling van dit instrument.

Vierkwart Scheveningen

Vierkwart Scheveningen

Vierkwart Scheveningen is een samenwerkingsverband van Scheveningse organisaties op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.

Met de WoonZorgWelzijn Verkenner is een nulmeting gedaan van de (verwachte) zorgvraag ten opzichte van het aanbod van geschikte woningen en bereikbare voorzieningen. Periodiek worden deze beelden geupdate waarmee de voortgang in het levensloopgeschikt maken van Scheveningen wordt gemonitord.

Krimpen aan den IJssel

Gemeente
Krimpen ad IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt sinds 2004 gebruik van de WoonZorgWelzijn Verkenner ter ondersteuning van het WoonService programma. De resultaten van een recente analyse zijn hier beschikbaar.

De beelden die met de WoonZorgWelzijn Verkenner zijn gemaakt worden door ons periodiek geupdate om de voortgang van het levensloopgeschikter maken van de gemeente te monitoren.

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek

De Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Oost-Gelderland. Zij zetten zich in voor een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio. Krimp van de bevolking is een belangrijke ontwikkeling in deze regio.

Vanuit de regio wordt o.a. de Atlas van de Voorzieningen gemaakt, waarmee inzicht wordt gegeven in de spreiding van en vraag naar voorzieningen. Voor het maken van de beelden wordt gebruik gemaakt van de WoonZorgWelzijn Verkenner.

Haarlem

Gemeentes Haarlem
& Heemstede

De gemeentes Haarlem en Heemstede hebben in 2012/2013 een inventarisatie gemaakt van de (vraag naar) Wonen, Zorg en Welzijn voorzieningen in de regio Zuid Kennemerland.

Wij hebben deze gemeentes ondersteund bij de inventarisatie, gebruikmakend van de WoonZorgWelzijn Verkenner. Tevens hebben we de resultaten gepresenteerd om meerdere bijeenkomsten in deze regio.

Hulsebosch

Hulsebosch advies

Hulsebosch advies is een netwerkorganisatie op het terrein van kwaliteitszorg, innovatie wonen, zorg, welzijn en integrale gebiedsgerichte samenwerking.

Wij werken samen met Hulsebosch advies in projecten met de WoonZorgWelzijn Verkenner in o.a. Scheveningen en Nieuwegein.

jso

JSO

JSO is een expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. JSO ondersteunt bij de integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Wij werken samen met JSO in projecten met de WoonZorgWelzijn Verkenner in o.a. de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Midden-Holland en de Drechtsteden.

PCKwadraat

PCkwadraat

PCkwadraat is een adviesbureau in en rond de zorg, met name in de ondersteuning van innovatieve oplossingen voor wonen, welzijn en zorg.

Wij werken samen met PCkwadraat in projecten met de WoonZorgWelzijn Verkenner met name op het thema Scheiden Wonen en Zorg.

BaasGeo

Baas geo-informatie

Baas geo-informatie biedt diensten aan die omvatten: consultancy, opleiding, ontwikkeling, hosting en onderhoud van Open Geospatial Information Technology.

Wij werken samen met Baas geo-informatie in Web Mapping projecten.

InFact

Stichting InFact

Stichting InFact In Fact agendeert – samen met het veld – kennislacunes en formuleert projectvoorstellen die daar een antwoord op geven

Wij werken samen met Stichting InFact met name in projecten met de WoonZorgWijzer.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904