Wonen Welzijn en Zorg werken samen
aan een levensloopgeschikt Scheveningen
De afstanden in
deze kaart zijn
loopafstanden
berekend
over de weg.
Deze toepassing is
ontwikkeld door
Object Vision,
Update zomer 2010.
Thema
Zones aan/uit
Weglabels aan/uit
Landmarks aan/uit