logo-header

 
 
Impact Analyse: Sluiting Tramhaltes

lijn51 Traject M51

Introductie

Amstelveen kent sinds 1990 een sneltram die de gemeente via Buitenveldert verbindt met het metro netwerk van Amsterdam. Zo onstond een snelle verbinding richting Amsterdam Zuid, RAI, Amstel en het Centraal Station.

 

De laatste jaren zijn verschillende plannen ontwikkeld voor de toekomst van deze sneltram. In een recent gepubliceerd plan blijft het tracé ongemoeid, wel worden vijf haltes gesloten, waaronder de halte Amstelveen Centrum. 51 AmstelveenCentrum

 

Met behulp van een impact analyse zijn de effecten in kaart gebracht worden van dit plan op de bereikbaarheid van tramhaltes, met name voor de kwetsbare groepen.

Huidig ten opzichte van Plan

De uitgangssituatie word getoond in kaart 1. Amstelveen en Buitenveldert kennen momenteel 19 haltes van de sneltram.
De plan situatie, waarin vijf haltes zijn gesloten wordt getoond in kaart 2.

In beide kaarten zijn de haltes met verschillende kleuren aangegeven. Tevens zijn de panden(bron: BAG) ingetekend met een kleurschakering van wit naar donkergroen. Deze kleuren geven de minimale loopafstand aan naar een tramhalte (bron voetgangersnetwerk: OpenStreetMap). Donkergroene panden liggen op minder dan 100 meter lopen van een halte, witte panden op meer dan 600 meter lopen.

kaart 1, huidige situatie kaart 2, plan situatie met 5 gesloten haltes

Verschilkaart

Een visuele vergelijking tussen kaart 1 en 2 laat verschillen zien, maar voor een helder beeld van de effecten van het plan is kaart 3 opgenomen. Deze kaart geeft aan hoeveel meter extra gelopen moet worden om de dichtsbijzijnde halte te bereiken, na sluiting van de vijf haltes.

Voor de panden in het grijs geldt dat er geen verschil is in loopafstand tussen de huidige situatie en het plan. Voor de panden in het wit geldt een beperkt verschil van maximaal 100 meter extra lopen. Hoe roder, hoe groter het verschil. Vanuit de donkerroodste panden moet meer dan 700 meter extra gelopen worden om de dichtsbijzijnde tramhalte te bereiken.

 Impact

De impact van de toename in loopafstanden hangt samen met de doelgroepen voor wie deze extra afstanden gaan gelden. Met name voor doelgroepen met afnemende mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan ouderen, kan dit een substantiële invloed hebben op de bereikbaarheid. Daarom is geanalyseerd hoe de toename in loopafstanden uitwerkt voor verschillende leeftijdsgroepen. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 1.

0 - 24 jaar 25 - 64 jaar 65 plus
geen verschil 20.611 38.946 13.952
    0 - 200 meter extra 2.190 5.017 2.059
200 - 400 meter extra 1.087 2.666 1.211
400 meter en meer extra 91 250 229

tabel 1: aantal personen met extra loopafstanden door plan sluiting tramhaltes (bron: CBS kerncijfers postcodegebieden)

 

 


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904