logo-header

 
 
Basis Registratie Topografie (BRT)

 

BRT Adam
vlakken uit Top10Nl

Introductie

De BRT registratie bestaat uit digitale topografische bestanden, te gebruiken op verschillende schaalniveaus. Het meest gedetailleerde niveau is de 1 op 10.000 registratie, de Top10NL. De Top10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, veldopnamen en reeds bestaande bestanden. De bijhouding vindt plaats door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen.

Inhoud

De Top10NL kent een set van polygoon lagen die gezamenlijk landsdekkend zijn. Daarnaast kent de Top10NL ook een aantal lijnen en punten lagen. Een gedetailleerde beschrijving van de basisregistratie Topografie vindt u in de productspecificaties basisregistratie Topografie.

Verwijzingen


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904