logo-header

 
 
Basis Registratie Kadaster (BRK)


BRK
Perceelsgrenzen uit de BRK

Inhoud

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale kaart met de perceelgrenzen (zie afbeelding) en de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten. Vanaf 1 januari 2016 is de digitale kadastrale kaart als open data beschikbaar.

De data is te downloaden via: https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basisregistratie-kadaster/digitale-kadastrale-kaart

Formaat

De data is beschikbaar in .gml formaat, voor Nederland of een selectie daarvan. De geometrie bevat zowel vlakken als punten.

BRK en GeoDMS

De GeoDMS software is ontworpen om snel te kunnen rekenen met grote datasets. De basisfuncties om met de data te kunnen rekenen zijn in de software beschikbaar. Veel polygonen operaties kunnen daarmee op de schaal van NL in beperkte tijd kunnen worden uitgevoerd.

Toepassingen

Object Vision gebruikt de BRK voor:

  1. Het leggen van een relatie tussen panden: In de BAG is een losse schuur/stal niet verbonden met het pand waar via het VBO het adres aan is verbonden. Door de BAG te relateren aan de BRK kan via het perceel worden bepaald welke panden op een zelfde perceel gelegen zijn en dus waarschijnlijk bij hetzelfde adres 'horen'. 

Verwijzingen

Zie: https://www.kadaster.nl/brk


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904