logo-header

 
 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

 

Introductie

De KansenVerkenner en de WoonZorgWelzijn Verkenner maken voor de analyse en visualisatie van dichtheden veel gebruik van gegevens uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

De GBA betreft een gedetailleerde registratie van inwoners en hun woonadressen. De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie, waarbij wettelijk is geregeld welke gegevens verzameld moeten worden. Omdat deze gegevens al verzameld worden, is geen (dure) extra dataverzameling nodig.

Privacy

Als Object Vision zijn we ons er ter dege van bewust dat aan de levering en het gebruik van de GBA data voorwaarden verbonden zijn. Daarom benadrukken we dat:

  1. de data altijd volledig geanonimiseerd kan worden aangeleverd, namen zijn niet gewenst.
  2. de data alleen wordt toegepast voor helder omschreven, maatschappelijke relevante doelen.
  3. de data alleen gepresenteerd worden op een geaggregeerd niveau en nooit naar individuele personen herleidbaar is.
  4. bereid zijn om een geheimhoudingsverklaring te tekenen en daar ook een template voor hebben.

OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904