logo-header

 
 
Gebiedsgericht Beleid

 

Buurtaanpak

Introductie

Buurtaanpak, wijkgericht werken, zorg in de buurt, allemaal voorbeelden van gebiedsgericht werken; Verschilende gebieden hebben hun eigen karakteristieken wat betreft hun demografische en sociaal-economische opbouw, voorzieningenpeil, woningvoorraad en verhouding groen/rood. Deze verschillen bepalen in belangrijke mate welke beleidsmaatregelen in een gebied effectief zijn. De erkenning hiervan en het hiernaar handelen is de essentie van gebiedgericht beleid.

Kenmerken

Bij gebiedsgericht beleid gaat het om een afgestemde inzet van beleid, maatregelen en instrumenten in een bepaald gebied. Belangrijke kenmerken zijn:

 • de focus ligt op het gebied (wijk, buurt of andere gebiedsindeling);
 • elk gebied heeft zijn eigen karakteristieken die bepalen welke mix van beleid, maatregelen en instrumenten nodig is om doelen te bereiken;
 • samenwerking in het gebied staat centraal;
 • de rol van de overheid is minder sturend, maar vooral ondersteunend, luisterend, voorwaarde scheppend en regievoerend.

Beleidsterreinen

Gebiedsgericht beleid kan op veel beleidsterreinen worden ingezet:

Vragen

Voorbeelden van beleidsvragen waar een gebiedsgericht aanpak zinvol is:

 • Hoe kindvriendelijk zijn onze wijken? Zijn er voldoende speel, sport en educatieve voorzieningen in de buurt, rekening houdend met het leefgebied van de doelgroep?
 • Welke gebieden zijn geschikt voor senioren die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen?
 • Zijn onze onderwijsvoorzieningen in relatie tot hun buurt geseggregeerd?
 • Wat zijn de risicogebieden voor overlast?
 • Hoe kan ik als gemeente bezuinigen, waarbij de bereikbaarheid van gemeentelijk (gesubsidieerde) voorzieningen zoveel mogelijk op peil gehouden kan worden (of zelfs kan verbeteren)?

Belangrijke bij deze vragen is meestal het goed inzicht te krijgen in de verdeling van doelgroepen en de (bereikbaarheid) van voorzieningen in en tussen de gebieden.

Voor de beantwoording van onder andere deze beleidsvragen zetten wij de KansenVerkenner in.

Gebiedsindeling

Op gemeentelijk niveau wordt gebiedsgericht vaak geoperationaliseerd in wijkgericht of buurtgericht. Dit kan een zinvolle indeling zijn, met name als buurten en wijken homogeen zijn. Het is wel goed om te beseffen dat ook binnen wijken/buurten substantiĆ«le verschillen zijn, bijvoorbeeld in de dichtheid van doelgroepen of de bereikbaarheid van voorzieningen. Mede daarom is het van belang ook binnen eventuele administratieve gebiedsindelingen rekening te houden met: 

 • de habitat van de doelgroep: Voor kleinere kinderen is de habitat vaak beperkt tot de woning en/of de straat. Naarmate kinderen ouder worden vergroot deze habitat zich tot de buurt, waarbij deze buurt dan niet zozeer overeenkomt met een administratieve indeling, maar meer met een gebied rondom de woning of school. Voor volwassenen wordt de habitat meestal nog groter, echter ook dan blijven voorzieningen in de buurt van belang. Voor ouderen geldt vaak dat de habitat weer kleiner wordt en dat loopafstanden naar voorzieningen belangrijker worden om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • de bezoekfrequentie van voorzieningen: Voorzieningen in de buurt zijn met name van belang wanneer de bezoekfrequentie hoog is. Een school of een bushalte in de buurt wordt meestal belangrijker gevonden dan een museum of een gemeentehuis.

OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904