logo-header

 
 
Bereikbaarheid, Hemelsbreed of Over Weg

 

Een hemelsbrede afstand is de afstand van het kortste lijnstuk tussen twee punten. Wanneer personen reizen tussen deze twee punten verloopt de af te leggen route meestal niet volledig langs dit lijnstuk. Routes volgen immers meestal bestaande paden en wegen. In de bereikbaarheidsanalyses voor personen is het dan ook aan te raden gebruk te maken van afstanden over de weg. Om deze afstanden te berekenen wordt gebruik gemaakt van netwerkanalyses/grafentheorie. 

Afstanden over de weg zijn per definitie gelijk of groter dan hemelsbrede afstanden. Het verschil tussen deze afstanden kan substantieel zijn, met name daar waar barrières in het netwerk zitten (zoals water dat alleen via een brug kan worden overgestoken).

De volgende voorbeeldkaarten tonen het verschil tussen de genoemde type afstanden. De barrières in dit netwerk zijn een klein kanaal en een hofje.

Het eerste voorbeeld toont de hemelsbrede afstanden, alle woningen zijn groen gekleurd en hebben dus een  hemelsbrede afstand van minder dan 400 meter tot de supermarkt.

AfstandHB
figuur 1: kaartbeekd met hemelsbrede afstanden van woningen naar dichstbijzijnde supermarkt

Het tweede voorbeeld toont dezelfde woningen maar nu gekleurd naar de kortste afstanden over de weg. We zien nu deels blauwe woningen, die een kortste afstand over de weg hebben van meer dan 400 meter.

AfstandWeg
figuur 2: kaartbeekd met afstanden over de weg van woningen naar dichstbijzijnde supermarkt


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904