logo-header

 
 
Bereikbaarheid, Routes

 

De dijkstra functie berekent voor iedere herkomstlokatie de voorziening met de laagste reisweerstand en resulteert in de reisweerstand hier naar toe. Zo kan bijvoorbeeld de kortste afstand of snelste reistijd berekend worden. De dijkstra operator berekent hiervoor welke wegsegmenten afgelegd moeten worden vanuit de herkomst- naar de bestemmingslokatie.

Gebruikmakend van deze analyse, kan per wegsegment worden geteld in hoeveel van deze routes het segment voorkomt. Zo ontstaat een beeld van de (belangrijkste) routes. Onderstaande figuur geeft een beeld van de (loop)routes van woningen naar scholen. Indien uit bijvoorbeeld de leerlingenadministratie van een gemeente bekend is naar welke scholen deze leerlingen feitelijk gaan, kunnen ook de (loop)routes naar de feitelijk gekozen scholen in beeld gebracht worden.

routes
figuur 1, looproutes van woningen naar scholen

In het voorbeeld zijn de wegsegmenten ingekleurd en met een bepaalde dikte weergegeven. Naarmate het segment donkerder en breder wordt weergegeven, betekent dit dat het segment door meer kinderen belopen wordt.

Analyses van looproutes zijn van belang voor bijvoorbeeld:

  • het prioriteren van verkeersveiligheidsmaatregelen. Voor scholieren kan zo een goed beeld gegeven van de belangrijkste wegsegmenten. Deze informatie, zeker ook in relatie met meldingen van de politie over ongevallen, kan een belangrijke bron zijn voor het prioriteren van maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • het prioriteren van maatregelen om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken. In WoonServiceWijken is niet alleen het aanwezig zijn van voorzieningen van belang, maar deze dienen ook goed toegankelijk te zijn. Dit geldt zowel voor de gebouwen zelfs, als de routes er naar toe. De routes kunnen met vergelijkbare analyses goed inzichtelijk gemaakt worden.

Routes worden berekend met de trace_back functie.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904