logo-header

 
 
Bereikbaarheid, Reisweerrstand

 

Reisweerstand is een maat die de hoeveelheid weerstand aangeeft om van herkomst- naar bestemmingslokatie  te reizen. 

Maten

De volgende maten worden gebruikt voor reisweerstand:

  • afstand, uitgedrukt in een lengte eenheid. Een voorbeeld hiervan zijn afstanden naar voorzieningen, die ook via EduGIS opvraagbaar zijn.
  • reistijd, uitgedrukt in een tijdslengte eenheid. De tijdslengte wordt bepaald door de lengte, gecombineerd met een maat voor de snelheid waarmee een (deel van) een route wordt afgelegd.
  • reiskosten, uitgedrukt in een monetaire eenheid. De reiskosten worden vaak bepaald door een prijs te koppelen aan ieder afgelegde lengte eenheid en/of tijdseenheid.

In het Engels wordt het begrip impedance gebruikt voor reisweerstand.

Om bereikbaarheidsmaten te bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van reisweerstanden.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904