logo-header

 
 
Bereikbaarheid, NetwerkAnalyse

 

De brondata voor de opbouw van een netwerk bestaat meestal uit:

  • puntlokaties van herkomsten, bijvoorbeeld woningen
  • puntlokaties van bestemmingen, bijvoorbeeld voorzieningen
  • wegen beschikbaar als verzameling arcs, waarin kruisingen van wegen als knooppunten voor alle kruisende wegen zijn opgenomen.

Een vlakkenbestand van wegen is niet geschikt voor netwerkanalyses.

Om reisweerstanden te kunnen berekenen over een netwerk, dienen alle herkomst, bestemmingslokaties en wegknooppunten nodes te zijn en de verbindingen ertussen links. Om dit te bereiken zijn meestal twee voorbewerkingsstappen nodig:

1. Indien de beschikbare wegen arcs zijn met intermediates, dienen deze eerst omgezet te worden in segments. Gebruik hier de functie arc2segm voor.

2. Maak de verbindingen tussen de herkomst en bestemmingslokaties met het wegennetwerk. Gebruik hier de functie connect voor. Het volgende voorbeeld illustreert de werking hiervan:

Netwerk1

figuur 1: kaartbeeld met woningen, een supermarkt, wegen en een referentielaag

In dit voorbeeld geven de rode huisjes de herkomstlokaties van woningen aan. Het winkelwagentje geeft de bestemmingslokatie een van de bestemmingen aan, te weten de supermarkt. De donkerrode lijnen tonen de wegsegmenten.

De connect functe zor ervoor dat voor ieder herkomst/bestemmingslokatie een loodlijn wordt bepaald naar het dichtsbijzijnde punt op het wegennetwerk. Dit punt wordt als node toegevoegd en de loodlijn als link. In voorbeeld 2 worden deze links weergegeven:

Netwerk2

figuur 2: kaartbeeld met verbonden netwerk van woningen, voorzieningen en wegsegmenten

In het voorbeeld zijn ook een aantal links opgenomen, waarvoor geen herkomst/bestemmingslokatie wordt gevisualeerd. Dit betreffen andere voorzieningen, die niet worden meegenomen in de analyse van de bereikbaarheid over de weg naar supermarkten, maar die meestal wel in de eenmalige slag van het maken van een gesloten netwerk ook vast verbonden worden.

Berekenen bereikbaarheid over netwerk

Met dit verbonden netwerk kunnen reisweerstanden worden berekend van ieder punt naar ieder ander punt. Hiervoor worden de maten van de af te leggen segmenten bij elkaar opgeteld, zoals getoond in het volgende voorbeeld:

Netwerk3
figuur 3: kaartbeeld met af te leggen segmenten voor de kortste route van de supermarkt naar de omcirkelde woning

Stel dat gekozen wordt voor de maat afstand, dan wordt deze berekend door het aantal meters van de af te leggen tien wegsegmenten bij elkaar op te tellen.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904