logo-header

 
 
WWZ in Zuid Kennemerland

 

ZuidKennemerland

Introductie

De WoonZorgWelzijn Verkenner is in gebruik in de regio Zuid Kennemerland ter ondersteuning van het (gemeenschappelijk) Woon, Zorg en Welzijnsbeleid. Opdrachtgevers hiervoor zijn de gemeentes in deze regio.

In het project wordt samengewerkt met bureau Lindenhoek.

Kernwoorden

  • Demografische analyses en prognoses op een gedetailleerd schaalniveau, relevant voor de analyse van toekomstige bereikbaarheid;
  • Sociaal economische indicatoren die gecombineerd met de demografie inzicht geven in de vraag naar combinaties van wonen, zorg en welzijn;
  • Inzicht geven in de bereikbaarheid van verschillende type voorzieningen voor met name de doelgroep ouderen.
  • Inzicht geven in geschikt gelegen gebieden en gebieden die extra aandacht nodig hebben als het gaat om wonen, zorg en welzijn;
  • In kaart brengen van looproutes.

Periode

In het najaar van 2012 zijn de analyses uitgevoerd voor de gemeentes Haarlem en Heemstede. De resultaten zijn op twee congressen gepresenteerd. In de winter en het voorjaar van 2013 wordt gewerkt aan de analyses voor de gemeentes Bloemendaal, Zandvoort en Haartemmerliede.

Resultaten

De resultaten van het project zijn beschikbaar als pfd bestanden (lage kwaliteit):

Tevens is een leeswijzer (ook in pdf formaat) beschikbaar die een toelichting geeft bij deze presentaties.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904