logo-header

 
 
WZW Monitor Hoeksche Waard

 

HW

Introductie

De WoonZorgWelzijn Verkenner wordt gebruikt als Monitor Wonen, Welzijn en Zorg in de Hoeksche Waard. Opdrachtgever voor deze monitor is de het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard.

Voor de monitor werken wij samen met JSO.

Kernwoorden

  • Demografische analyses en prognoses op een gedetailleerd schaalniveau, relevant voor de analyse van toekomstige bereikbaarheid;
  • Sociaal economische indicatoren die gecombineerd met de demografie inzicht geven in de vraag naar combinaties van wonen, zorg en welzijn;
  • Inzicht geven in de bereikbaarheid van verschillende type voorzieningen voor met name de doelgroep ouderen.
  • Inzicht geven in geschikt gelegen gebieden en gebieden die extra aandacht nodig hebben als het gaat om wonen, zorg en welzijn;
  • In kaart brengen van looproutes.

Periode

Het project is gestart in het voorjaar van 2012, de resultaten zijn beschikbaar gekomen in het najaar 2012.

Resultaten

Het project geeft een ruimtelijk inzicht in de vraag naar en aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het eerste project is een nulmeting, de doelstelling is om dit in de tijd te monitoren.

De regio resultaten zijn beschikbaar via het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard:

Verwijzingen


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904