logo-header

 
 
Vervoer Dagbesteding Drechtsteden

 

Drechtsteden

Introductie

De WoonZorgWelzijn Verkenner wordt in de Drechtsteden ingezet ter ondersteuning van het dagbestedingsvervoer beleid. In een nulmeting zijn de lokaties van de voorzieningen en de cliënten in kaart gebracht en de vervoersstromen daartussen. Dit gaf een goed beeld van de afstanden die worden afgelegd om de cliënten op hun lokaties en weer thuis te krijgen. Op basis van deze informatie zijn vervolgens 3 scenario's doorgerekend.

Scenario's

De volgende scenario's zijn doorgerekend:

  • Feitelijk bezoek: Op basis van het feitelijke bezoek is berekend hoeveel vervoerskilometers er per periode worden gemaakt om de cliënten op hun dagbestedingslokatie en weer thuis te krijgen.
  • Dichtsbijzijnd: Op basis van de dichtsbijzijnde dagbestedingslokaties voor de cliënten is berekend hoeveel vervoerskilometers gemaakt zouden moeten worden als alle cliënten de dichtsbijzijnde dagbestedingslokatie zouden bezoeken.
  • Dichtsbijzijnd met capaciteitsrestrictie: Dagbestedingslokaties hebben vaak een beperkte capaciteit. In scenario 2 kunnen er meer cliënten aan een lokatie worden toegewezen dan de capaciteit toestaat. In dit derde scenario wordt gewerkt met een maximale capaciteit, als de capaciteit bereikt is worden cliënten aan een verder gelegen voorziening toegewezen. Dit scenario geeft een realistischer beeld van wat haalbaar is en ook voor dit scenario's zijn de vervoerskilometers berekend.

Resultaten

In de nulmeting bleken de vervoerskilometers van scenario 1 beduidend hoger dan van scenario 2 en 3. Mede op basis van deze nulmeting is beleid ontwikkeld en geimplementeerd om meer cliënten aan een dagbestedingslokatie in de buurt te krijgen. In een tweede meting bleek dit beleid al succesvol, de vervoerskilometers zijn met ruim 25 procent afgenomen en komen zo substantieel meer in de buurt van scenario 2 en 3.

Inmiddels is ook een vergelijkbare analyse uitgevoerd in de regio Vijfheerenland.

Samenwerking

In het project wordt samengewerkt met JSO.

Periode

De nulmeting is gebaseerd op gegevens van eind 2012 en is in 2014 uitgevoerd. De tweede meting is gebaseerd op gegevens van eind 2014 en is in 2015 uitgevoerd.OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904