logo-header

 
 
WoonZorgWelzijn Verkenner, Scenario's

 

Met de WoonZorgWelzijn Verkenner kan niet alleen de huidige situatie (foto NU) maar ook een mogelijke toekomstige situatie (foto STRAKS) worden geanalyseerd. Mogelijke veranderingen die zich kunnen voordoen zijn:

  • nieuwe voorzieningen zoals een nieuw zorgcentrum of een nieuwe halte ov
  • voorzieningen die verhuizen, zoals een winkel die verhuist
  • voorzieningen die sluiten
  • nieuwe woonwijken die gebouwd gaan worden
  • verbeteringen in het wegennetwerk, zoals een extra brug of wandelpromenade

De WoonZorgWelzijn Verkenner maakt het mogelijk om toekomstige scenario's door te rekenen en deze te vergelijken met de huidige situatie of andere scenario's. Deze functionaliteit is zeer zinvol gebleken in het brainstormen over en het evalueren van verschillende alternatieven. In het volgende voorbeeld is een mogelijk scenario uitgewerkt. Het uitgangspunt is de huidige situatie. De bereikbaarheid van alle woningen naar het dichtsbijzijnde ontmoetingcentrum is weergegeven in figuur I.

scenario ontmoeting
figuur 1, kaartbeeld met afstand van iedere woning naar dichtsbijzijnde zorgcentrum.

In het te analyseren scenario zijn twee virtuele onmoetingcentra meegenomen. Deze centra bestaan dus nog niet, maar zijn geschikte lokaties voor potentiele centra. De analyse inclusief deze centra leidt tot het volgende beeld:

scenario extra ontmoeting
figuur 2, kaartbeeld met afstand van iedere woning naar dichtsbijzijnde zorgcentrum in scenario met twee virtuele zorgcentra

Duidelijk is te zien dat de bereikbaarheid substantieel toeneemt, met name door het tweede virtuele onmoetingcentrum. Vanuit het pespectief van bereikbaarheid zou dus met name dit centrum een toegevoegde waarde hebben.

Op deze wijze kunnen ook aanpassingen in het wegennetwerk of nieuwe woonwijken geanalyseerd worden.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904