logo-header

 
 
WoonZorgWelzijn Verkenner, Doelgroepen

 

Demografische en social economische gegevens worden gebruikt als indicator voor vraag naar Woon, Zorg en Welzijnsvoorzieningen. Met de WoonZorgWelzijn Verkenner kan dit type data op verschillende manieren worden geanalyseerd en gepresenteerd. Zo kan de distributie van 65 plussers in een gebied bijvoorbeeld worden gevisualiseerd in cellen van 5/5 meter, zie figuur 1.

65 plus
figuur 1: kaartbeeld met distributie 65 plussers.

De kaart toont het stadsdeel met daarover een gridlaag met voor iedere cel een telling van het aantal 65 plussers in de cel zelf en in haar directe omgeving (200 meter).

In de legenda rechts worden de verschillende kleuren van de gridcellen verklaard. Naarmate de cellen donkerder groen worden, betekent dit dat er meer 65 plussers in dat gebied wonen. Op deze manier kunnen de dichtheden van verschillende doelgroepen ruimtelijk worden weergegeven. Deze informatie kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld de gevonden geschikte WoonServiceWijk gebieden, zoals in het volgende voorbeeld:

65 plus zones
figuur 2: kaartbeeld met distributie 65 plussers en geschikte gebieden

Op deze schaalniveaus worden ook toekomst scenario's doorgerekend. Er kunnen verschillende scenario's worden doorgerekend op basis van aannames over demografische ontwikkelingen en migratie. Een voorbeeld hiervan komt uit een project in Zuid Kennemerland:

hee 65plus
figuur 3: kaartbeeld met ontwikkeling 65 plussers in Heemstede

Zie ook Dichtheden voor een uitgebreidere beschrijving van dichtheidskaarten en een visualisatie van 65 plussers voor heel Nederland.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904