logo-header

 
 
WoonZorgWelzijn Verkenner, Loopafstanden

Hoe afstanden worden berekend over een wegennetwerk

Afstanden kunnen alleen worden berekend over een netwerk, indien dit verbonden is. Met verbonden wordt bedoeld dat alle puntlokaties (lees woningen en voorzieningen) verbonden zijn met elkaar door wegsegmenten. De eerste stap in het berekenen van kortste routes is daarom dat alle lokaties van de voorzieningen worden gekoppeld met het bestaande wegennetwerk. De brondata die gebruikt worden zijn sets van woningen en voorzieningen (puntlokaties) en wegsegmenten (lijnstukken), geillustreerd door het volgende voorbeeld:

alt
figuur 1: kaartbeeld met woonlokaties, voorzieningen, wegen en water

In dit voorbeeld geven de zwarte huisjes de locaties van woningen aan. De voorzieningen worden gepresteerd door rode vlaggetjes. De zwarte lijnen tonen de wegsegmenten.

Vanuit deze beginsituatie moeten de puntlokaties gekoppeld worden aan het dichstbijzijnde wegsegment in het netwerk. Dit koppelingsalgoritme is een belangrijke functionaliteit van de WoonZorgWelzijn Verkenner. Voor ieder punt wordt een verbindinsgpad gemaakt naar het dichtsbijzijnde wegsegment, zie het volgende voorbeeld:

alt
figuur 2: kaartbeeld met verbonden netwerk van woningen, voorzieningen en wegsegmenten

Met dit verbonden netwerk kunnen afstanden worden berekend van ieder punt naar ieder ander punt. Afstanden worden berkend door de som van de afstanden van af te leggen segmenten bij elkaar op te tellen, zoals getoond in het volgende voorbeeld:

alt
figuur 3: kaartbeeld met af te leggen segmenten voor de kortste route van punt A naar punt B.

De afstand van A naar B wordt berekend door de som van het aantal meters te nemen van de af te leggen vijf wegsegmenten.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904