logo-header

 
 
KansenVerkenner, Scenario's

 

Met de KansenVerkenner kunnen niet alleen de huidige situatie (foto NU) maar ook mogelijke toekomstige situaties (foto STRAKS) worden geanalyseerd. Op deze wijze kunnen de effecten van verschillende beleidsopties inzichtelijk gemaakt worden. Mogelijke opties die geanalyseerd kunnen worden zijn:

  • nieuwe lokaties voor nieuwe of bestaande voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan lokaties voor Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
  • voorzieningen die moeten sluiten, bijvoorbeeld i.v.m. bezuinigingen
  • nieuwe woonwijken
  • het verbeteren van de fysieke kwalitiet van de woningvoorraad bijvoorbeeld in het kader van een WoonServiceWijk project
  • verbeteringen in het wegennetwerk, zoals een extra brug of wandelpromenade

De KansenVerkenner maakt het mogelijk om toekomstige scenario's door te rekenen en deze te vergelijken met de huidige situatie of andere scenario's. Deze functionaliteit is zeer zinvol gebleken in het brainstormen over en het evalueren van verschillende alternatieven. In het volgende voorbeeld is een mogelijk scenario uitgewerkt. Het uitgangspunt is de huidige situatie. De bereikbaarheid van alle woningen naar het dichtsbijzijnde ontmoetingcentrum is weergegeven in figuur I.

scenario ontmoeting
figuur 1, kaartbeeld met afstand van iedere woning naar dichtsbijzijnde ontmoetingcentrum (foto NU).

In het te analyseren scenario zijn twee virtuele ontmoetingmeegenomen. De lokaties zijn geschikt voor potentiele centra. De analyse inclusief deze centra leidt tot het volgende beeld:

scenario extra ontmoeting
figuur 2, kaartbeeld met afstand van iedere woning naar dichtsbijzijnde ontmoetingcentrum (scenario met twee extra centra).

Duidelijk is te zien dat de bereikbaarheid substantieel toeneemt, met name door het tweede virtuele ontmoetingcentrum. Vanuit het pespectief van bereikbaarheid zou dus met name dit centrum een toegevoegde waarde hebben.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904