logo-header

 
 
KansenVerkenner, Doelgroepen

 

Demografische en social economische gegevens worden vaak gebruikt als vraagindicatoren. Met de Verkenner kan inzicht worden verkregen in de ruimtelijke spreiding van doelgroepen op een niveau dat relevant is om bijvoorbeeld te kunnen relateren aan bereikbaarheidsanalyses. Dit vraagt om analyses op een veel gedetailleerder schaalniveau dan bijvoorbeeld wijk of buurt.

Voor deze analyses wordt gebruikt gemaakt van gridcellen. Per cel wordt geteld hoeveel personen uit de doelgroep in de cel woonachtig zijn. Vervolgens worden iedere cel beschouwd als het centrum van een gebied van bijvoorbeel 200 meter. Voor dit gebied worden de waarden van alle cellen die in het gebied liggen bij elkaar opgeteld. Het resulterende totaal wordt vervolgens uitgedrukt in een aantal personen per hectare.

De gridcelgrootte van variƫren. Het volgende voorbeeld toont het resultaat van de dichtheid voor de doelgroep 65 plus met een gridcelgroote van 5 meter. De resultaten in het voorbeeld zijn gebaseerd op fictieve data.
DichtheidJeugd
figuur 1: kaartbeeld met dichtheden 20 minners

Naarmate de cellen donkerder worden, betekent dit dat er meer 65 plussers in dat gebied wonen.

Deze gridlaag kan ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld de geschikte gebieden voor WoonServiceWijken, zoals in het volgende voorbeeld:
65 plus zones
figuur 2: kaartbeeld met distributie 65 plussers en geschikte gebieden

Op deze schaalniveaus worden ook toekomst scenario's doorgerekend. Er kunnen verschillende scenario's worden doorgerekend op basis van aannames over demografische ontwikkelingen en migratie. Een voorbeeld hiervan komt uit een WoonZorgWelzijn project in Zuid Kennemerland:
hee 65plus
figuur 3:ontwikkeling 65 plussers in Heemstede tot 2025

Zie ook Dichtheden voor een uitgebreidere beschrijving van dichtheidskaarten en een visualisatie van 65 plussers voor heel Nederland.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904