logo-header

 
 
KansenVerkenner

 

Kv_logo wzzv picture

 

Introductie

De KansenVerkenner (KV) ondersteunt bij buurt, wijk en/of gebiedsgericht beleid. Buurten, wijken en of gebieden verschillen o.a. in demografische opbouw, woningvoorraad en voorzieningenaanbod. Effectief beleid dient goed aan te sluiten op de karakteristieken van de onderscheiden gebieden. Een belangrijke eerste stap is om inzicht te krijgen in (de verschillen) tussen de gebieden en welke kansen voor beleid dit met zich meebrengt. De KansenVerkenner ondersteunt bij het inzichtelijk maken hiervan.

De KansenVerkenner is vanaf 2006 in gebruik in de gemeentes Den Haag en Zaanstad.

Beschikbaar

De KansenVerkenner kan gedownload worden van de download pagina.

Functionaliteit

De functionaliteit van het instrument wordt beschreven aan de hand van voorbeelden uit een virtuele studie van de Amsterdam zuid as. De locaties van de bewoners in deze studie zijn fictief zijn. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbod

De KV software kan kosteloos gebruikt worden. Object Vision biedt aan om projecten te assisteren bij de (ruimtelijke) analyses voor, gebruikmakend van de KV. Object Vision kan de volgende activiteiten voor u uitvoeren

  • (co√∂rdinatie van de) data verzameling;
  • data configuratie en, indien nodig, data conversie;
  • analyse van criteria;
  • participatie in projectbijeenkomsten, presentaties van analyse resultaten;
  • aanleveren van resultaten voor rapportages;

Data

Voor het gebruik van de KV is data nodig. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande gemeentelijke basisregistraties. Dit betreft de GBA voor demografische gegevens en de WOZ/BAG voor pand/adresgegevens. De WZWV kan eenvoudig snapshots van deze registraties lezen en tot kaartbeelden verwerken, rekening houdend met de privacy aspecten van met name de GBA gegevens. Naast deze basisregistraties worden de volgende bronnen gebruikt:

  • Gegevens over voorzieningenaanbod, locaties en capaciteit. Deze gegevens zijn vaak bij verschillende afdelingen van gemeenten beschikbaar, of direct via de aanbieders. Ook worden hiervoor openbare bronnen als detelefoongids.nl gebruikt.
  • Gegevens over verstrekkingen AWBZ/WMO, deze gegevens zijn meestal via diensten Welzijn beschikbaar.
  • Ruimtelijke bestanden als achtergrondkaarten, wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d. Deze gegevens zijn meestal beschikbaar via afdelingen Geo Informatie of via externe bronnen.
  • Gedetailleerde gegevens over de woningvoorraad, meestal beschikbaar via woningcorporaties.
  • Sociaal Economische gegevens van o.a. het CBS.

OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904