logo-header

 
 
3dShapes

 

Klik op het plaatje voor een visualisatie
cl

Introduction

De 3dShapes is een landsdekkende databank van functionele objecten met hoogte informatie. De functionele klassificatie (zie legenda) is gebaseerd op de LUMOS database. Daarnaast is voor de totstandkoming van de 3dShapes gebruik gemaakt van de Top10Vector en de AHN I (laserpunten).

De 3dShapes databank is ontwikkeld in het project GESO.

Resultaten

1. De gebouw hoogtes worden gevisualiseerd op basis van het 70e percentiel van die AHN laserpunten die in het gebouw vallen. De hoogte informatie van de overige 3dShapes wordt genegeerd, deze worden op de hoogte van het terrein gevisualiseerd. Over het algemeen liggen de gebouw hoogtes redelijk tot goed ten opzichte van het terreinmodel van Google Earth. In bijzondere gevallen kan een gebouw wegvallen omdat het door onnauwkeurigheden onder het maaiveld valt. In dat geval helpt het om de terreinlaag uit te vinken.

2. Voor het 3dShapes bestand, klik hier. Dit bestand is te downloaden als gezipte verzameling ESRI Shape bestanden. De bijbehorende dbf bestanden bevatten de volgende attributen:

 • GGMODELK: een functionele klassificatie op basis van de LUMOS database voor het type 3dShape. De volgende codes worden onderscheiden:
  code naam
  0 wonen centrum stedelijk & buiten centrum
  1 wonen groen stedelijk en centrum dorps
  2 wonen landelijk
  3 recreatie verblijfsparken
  4 recrreatie dag
  5 werken bedrijfsterrein
  6 werken openbare voorzieningen
  7 werken distributie
  8 werken zeehaven
  9 natuur
  10 agrarische AkkerTuin
  11 agrarische veeteelt met veel stikstof
  12 agrarische veeteelt met gemiddeld stikstof
  13 agrarische veeteelt met weining stikstof
  14 agrarische glastuinbouw
  15 agrarische veeteelt intensief
  16 agrarische boomgaard
  17 agrarische kwekerij
  18 infrastructuur spoor
  19 infrastructuur weg
  20 infrastructuur vliegveld
  21 bouwterrein
  22 buitenland
  23 water groot zoet
  24 water rivieren
  25 water boezem
  26 water zout
  27 water overig 
 • NR_AHN: het aantal laserpunten uit de AHN dat in het 3dShapes object valt.
 • HOOGTE_MIN: de hoogte in meters van het laserpunt uit de AHN dat in het 3dShapes object valt met de minimale hoogtewaarde.
 • HOOGTE_MAX:de hoogte in meters van het laserpunt uit de AHN dat in het 3dShapes object valt met de maximale hoogtewaarde.
 • HOOGTE_GEM: de hoogte in meters van de gemiddelde hoogtewaarden van de laserpunten uit de AHN die in het 3dShapes object vallen.
 • HOOGTE_STD: de standaarddeviatie van de hoogtewaarden van de laserpunten uit de AHN die in het 3dShapes object vallen.

OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904