logo-header

 
 
Bereikbaarheid, PC4

 

Introductie
Selecties uit en aanvullingen op OSM
Berekenen van de reistijd per wegsegment
Bepaling lokaties per PC4 gebied op basis van de BAG
Berekenen van reistijden
Download

1. Introductie

PC4 staat voor postcode 4, de eerste 4 cijfers van een postcode, waarvan er in Nederland ruim 4.000 unieke van zijn. De Reisweerstandenmatrix/tabel bevatten de reistijden over de weg in minuten van ieder PC4 gebied naar ieder PC4 gebied (dus ruim 16 miljoen reistijden). Object Vison heeft deze tabel in 2011 gemaakt en als Creative Commons beschikbaar gesteld. Deze tabel is gebruikt in de website van het VPRO project Nederland van Boven en in een deze analyse op nu.nl.

In 2019 heeft Object Vision een nieuwe versie van de Reisweerstandenmatrix/tabel beschikbaar gesteld onder dezelfde Creative Commons licentievoorwaarden

Voor het maken van de PC4 Reisweerstandenmatrix/tabel is als brondata gebruikt:

  • OpenStreetMap (verder: OSM) en Nationaal Wegen Bestand (verder: NWB) voor de wegen
  • de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (verder: de BAG) voor de herkomst/bestemmingslokaties

De volgende bewerkingen zijn uitgevoerd om de tabel te berekenen. Deze bewerkingen zijn geconfigureerd in een GeoDMS script. Neem gerust contact met ons op als je dit script en de data wil gebruiken. Je kunt de tabel ook meteen downloaden voor je eigen analyses, zie onderaan de pagina

2. Selecties uit en aanvullingen op OSM

In 2011 is volledig gebruik gemaakt van OSM voor de analyse. Voor de update is gekozen om voor de wegen in Nederland gebruik te maken van het Nationaal Wegen Bestand, daar dit voor auto's tot een vollediger gesloten netwerk leidt. Voor loopafstanden zouden we wel OSM aanraden, daar hierin ook belangrijke looppaden zijn opgenomen.

Wegen uit Belgie, Nordrhein-Westfalen en NiederSachsen, die van invloed zijn op de reisafstanden tussen Nederlandse PC4 gebieden, zijn ook opgenomen. Deze komen net als in 2011 wel uit OSM. Deze buitenlandse OSM wegen zijn verbonden met het NWB.

Het resultaat van deze combinatie bleek een netwerk te zijn dat niet volledig verbonden was. Zo ontbraken bootverbindingen naar Waddeneilanden, waardoor deze eilanden subnetwerken vormden. Om dit probleem op te lossen zijn:

  • handmatig bootverbindingen naar de Waddeneilanden in het netwerk opgenomen.
  • weggelaten niet verbonden subnetwerken, zoals ventwegen en losse wegsegmenten op industriegebieden.

Zowel in de OSM als in het NWB is een typering van wegen beschikbaar. Op basis van deze typering is aan een ieder wegsegment een indicatie van de snelheid gekoppeld.

Aan het netwerk zijn vervolgens de PC4 lokaties gekoppeld, (zie kopje 4) resulterend in een verbonden netwerk.

3. Berekenen van de reistijd per wegsegment

De reistijden per netwerksegment worden bepaald door:

  • de lengte van het segment: deze worden door de GeoDMS berekend.
  • het type weg: (snelweg, doorgaande weg, straat e.d.) uit OSM/NWB. Voor ieder wegtype is opgegeven wat de gemiddelde snelheid is op dit type weg.
  • kruispunten: het passeren van kruispunten kost tijd. Hiervoor word per kruispunt een extra term van een aantal seconden opgenomen, meer seconden naarmate aan het kruispunten meer wegsegmente gekoppeld zijn.

4. Bepaling lokaties per PC4 gebied op basis van de BAG

Reistijden worden berekend van herkomstlokaties naar bestemmingslokaties. Voor de PC4 Reisweerstandenmatrix/tabel, moet dus per PC4 gebied een lokatie gekozen worden. In dit type toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van het geometrische zwaartepunt van het areaal inclusief buitengebied.

Bij bereikbaarheidsanalyses gaat het om de bereikbaarheid van relevante lokaties zoals woningen. Daarom hebben we gekozen om per PC4 de lokatie van het zwaartepunt van de verblijfsobjectlokaties in de BAG met deze PC4 code te bepalen. De verschillen tussen deze lokaties en de geometrische zwaartepunten van PC4 gebieden (op basis van het areaal) worden getoond in figuur 1. De grijze driehoekjes geven de lokaties van de geometrische zwaartepunten aan, de zwarte rondjes de zwaartepunten van de gerelateerde verblijfsobjecten.

VerschilZwaartepuntAdresCentrum
figuur 1: geometrische zwaartepunten en zwaartepunten van verblijfsobjecten

5. Berekenen van reistijden

Met de dijkstra functie is voor iedere PC4 herkomst en bestemminsglokatie de reistijd berekend.

6. Download

De matrix/tabel van 29 januari 2019 zijn hier beschikbaar onder CC-SA-BY-NL-30 voorwaarden. Het betreft een zip (88 MB) bestand met daarin twee .csv bestanden (matrix en tabelweergave).

De tabel van 6 december 2011 hier beschikbaar onder CC-SA-BY-NL-30 voorwaarden. Het betreft een zip (55 MB) bestand met daarin een .dbf bestand.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904