logo-header

 
 
Bereikbaarheid, PC4

 

Introductie
Selecties uit en aanvullingen op OSM
Berekenen van de reistijd per wegsegment
Bepaling lokaties per PC4 gebied op basis van de BAG
Berekenen van reistijden
Download

1. Introductie

De PC4 (dat zijn de eerste 4 cijfers van een postcode, waarvan er in Nederland ruim 4000 zijn) Reisweerstandentabel bevat de reistijden over de weg in minuten van ieder PC4 gebied naar ieder PC4 gebied (dus ruim 16 miljoen reistijden). Object Vison heeft deze tabel gemaakt en heeft deze als Creative Commons beschikbaar gesteld. De tabel wordt o.a. gebruikt in de website van het VPRO project Nederland van Boven en Nu.nl.

Voor het maken van de PC4 Reisweerstandentabel is als brondata gebruikt:

  • OpenStreetMap (verder: OSM) voor de wegen
  • de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (verder: de BAG) voor de herkomst/bestemmingslokaties

De volgende bewerkingen zijn uitgevoerd om de tabel te berekenen. Deze bewerkingen zijn geconfigureerd in een GeoDMS script. Neem contact met ons op als je dit script en de data wil gebruiken. Je kunt de tabel ook meteen downloaden voor je eigen mashup, zie onderaan deze page.

2. Selecties uit en aanvullingen op OSM

De wegen uit OSM zijn de brondata voor het netwerk. In OSM is per wegsegment een typering gegeven. We hebben op basis hiervan die wegsegmenten geselecteerd die voor een auto toegankelijk zijn. Bij de selectie zijn ook de belangrijkste verbindingen uit Belgie, Nordrhein-Westfalen en NiederSachsen opgenomen.

Het resultaat van deze selectie bleek een netwerk te zijn dat niet volledig verbonden was. Zo ontbraken bootverbindingen naar Waddeneilanden, waardoor deze subnetwerken vormden. Om dit probleem op te lossen zijn:

  • de niet verbonden subnetwerken met een totale lengte van meer dan 1km handmatig gekoppeld, door bijvoobeeld de bootverbindingen naar de Waddeneilanden in het netwerk op te nemen.
  • weggelaten de niet verbonden subnetwerken met een totale lengte van niet meer dan 1 km, zoals ventwegen en losse wegsegmenten op industriegebieden.

Aan dit nieuwe netwerk zijn vervolgens de PC4 lokaties gekoppeld, (zie kopje 4) resulterend in een verbonden netwerk.

3. Berekenen van de reistijd per wegsegment

De reistijden per netwerksegment worden bepaald door:

  • de lengte van het segment: deze worden door de GeoDMS berekend.
  • het type weg: (snelweg, doorgaande weg, straat e.d.) uit OSM. Voor ieder wegtype is opgegeven wat de gemiddelde snelheid is op dit type weg.
  • het verschil tussen de bebouwde kom en het buitengebied: per segment is bepaald welke gedeelten binnen respectievelijk buiten de bebouwde komt vallen. De snelheden voor deze delen variëren.
  • kruispunten: het passeren van kruispunten kost tijd. Hiervoor word per kruispunt een extra term van een aantal seconden opgenomen, meer seconden naarmate aan het kruispunten meer wegsegmente gekoppeld zijn.

4. Bepaling lokaties per PC4 gebied op basis van de BAG

Reistijden worden berekend van herkomstlokaties naar bestemmingslokaties. Voor de PC4 Reisweerstandentabel, moet dus per PC4 gebied een lokatie gekozen worden. Er wordt vaak gebruik gemaakt van het geometrische zwaartepunt van het areaal inclusief buitengebied.

Bij bereikbaarheidsanalyses gaat het om de bereikbaarheid van relevante lokaties zoals woningen. Daarom is per PC4 de lokatie gekozen van het zwaartepunt van de verblijfsobjectlokaties in de BAG met deze PC4 code. De verschillen tussen deze lokaties en de geometrische zwaartepunten van PC4 gebieden (op basis van het areaal) worden getoond in figuur 1. De grijze driehoekjes geven de lokaties van de geometrische zwaartepunten aan, de zwarte rondjes de zwaartepunten van de gerelateerde verblijfsobjecten.

VerschilZwaartepuntAdresCentrum
figuur 1: geometrische zwaartepunten en zwaartepunten van verblijfsobjecten

5. Berekenen van reistijden

Met de dijkstra functie is voor iedere PC4 herkomst en bestemminsglokatie de reistijd berekend.

6. Download

De tabel is vanaf 6 december 2011 hier beschikbaar onder CC-SA-BY-NL-30 voorwaarden. Het is een zip (55 MB) met daarin een .dbf bestand.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904